przeglądaj tematy »

Aktualności

4/08/2017

Zmarł Janusz Jarmuła

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 sierpnia 2017 roku niespodziewanie odszedł od nas na zawsze śp. JANUSZ JARMUŁA, emerytowany pracownik naszej Uczelni, zastępca kanclerza w latach 1999 – 2007, całym sercem oddany sprawom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

czytaj więcej »


6/07/2017

Uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi

W dniu 27 czerwca 2017 r. na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Senatu, Senatorowie pożegnali uroczyście odchodzących na emeryturę nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi. czytaj więcej »


6/07/2017

Rekrutacja na Podyplomowe Studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Wydział Wokalno-Aktorski ogłasza rekrutację na Podyplomowe Studia Wokalne. Termin składania dokumentacji do 13 września 2017 r. Informacje szczegółowe w zakładce Kierunki studiów/Studia podyplomowe


30/06/2017

Międzynarodowa Konferencja naukowo-artystyczna Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki

23-24 września 2017 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza wszystkich w dniach 23-24 września 2017 roku do udziału w Konferencji naukowo-artystycznej Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki.

czytaj więcej »


29/06/2017

Ogólnopolska Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra

29 listopada – 2 grudnia 2017 r.

W dniach 29.11-2.12 odbędzie się w UMFC Ogólnopolska Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra.

Koncert środowy 29 listopada  (środa) 2017 r. będzie stanowił jej otwarcie dzięki wykonaniu Małego koncertu Romana Palestra (1958). Ten 12-minutowy, 6-częściowy utwór przeznaczony na orkiestrę kameralną stanowi przykład zastosowania techniki dodekafonicznej, często nawet faktury punktualistycznej, ale także dowodzi wielkiej wrażliwości kompozytora na barwę, wyrażonej przez nowe potraktowanie faktury, metrorytmiki i artykulacji. czytaj więcej »


19/06/2017

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Kompozycji (edycja 2017-2019) oraz na Podyplomowe Studia Teorii Muzyki (edycja 2017-2019)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogłasza nabór na kolejne edycje Podyplomowych Studiów Kompozycji oraz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki.

Informacje szczegółowe w zakładce Kierunki studiów/Studia podyplomowe


19/06/2017

Sprzedaż używanych fortepianów

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogła­sza sprze­daż uży­wa­nych fortepianów. Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 11:00.
Oferty należy składać w siedzibie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, Kancelaria Główna [pokój nr 213].

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje


19/06/2017

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Juana Garcii Rodrigueza

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC infor­muje o publicz­nej obro­nie roz­prawy dok­tor­skiej mgr. Juana Garcii Rodrigueza, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r., o godz. 15:00 w Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­łowa


19/06/2017

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Praszczałka

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC infor­muje o publicz­nej obro­nie roz­prawy dok­tor­skiej mgr. Jarosława Praszczałka, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r., o godz. 14:00 w Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­łowa


19/06/2017

Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina na mocy porozumienia z MKiDN oraz ASP w Krakowie po raz kolejny przystąpił do udziału w tych niezwykle ważnych dla naszej uczelni badaniach.
Tym razem badamy losy zawodowe absolwentów, którzy ukończyli naszą uczelnię w latach 2014 i 2016.

Już 21 czerwca nasi Absolwenci otrzymają anonimowe ankiety. Raport z badań będzie dostępny na naszej stronie internetowej.

czytaj więcej »