przeglądaj tematy »

Aktualności

18/09/2017

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Nadolskiej

Dziekan Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC infor­muje o publicz­nej obro­nie roz­prawy dok­tor­skiej mgr Karoliny Nadolskiej, która odbędzie się w dniu 27 września 2017 r., o godz. 14:00 w Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­łowa


18/09/2017

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Opalińskiej

Dziekan Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC infor­muje o publicz­nej obro­nie roz­prawy dok­tor­skiej mgr Joanny Opalińskiej, która odbędzie się w dniu 25 września 2017 r., o godz. 14:00 w Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­łowa


15/09/2017

Międzynarodowa Konferencja naukowo-artystyczna Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki

23-24 września 2017 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza wszystkich w dniach 23-24 września 2017 roku do udziału w Konferencji naukowo-artystycznej Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki.

czytaj więcej »


5/09/2017

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

5 października 2017 r., godz. 10:30
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Rektor i Senat Uniwersytet Muzycznego Fryderyka Chopina mają zaszczyt zaprosić w dniu 5 października 2017 roku o godzinie 10:30 na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018, w trakcie której tytuł doktora honoris causa otrzyma prof. SZABOLCS ESZTÉNYI – pianista, kompozytor, improwizator. czytaj więcej »


1/09/2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rekonstrukcja I Koncertu fortepianowego g-moll Wojciecha Sowińskiego, autorstwa Artura Słotwińskiego – problemy wykonawcze i dyrygenckie

24 września 2017 r.

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Rekonstrukcja I Koncertu fortepianowego g-moll Wojciecha Sowińskiego, autorstwa Artura Słotwińskiego – problemy wykonawcze i dyrygenckie, która odbędzie się w dniu 24 września 2017 r. w Sali Koncertowej UMFC.

czytaj więcej »


21/08/2017

Zmarła Maria Słubicka-Podejko

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2017 roku zmarła Maria Słubicka-Podejko – skrzypaczka, pedagog Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

czytaj więcej »


4/08/2017

Zmarł Janusz Jarmuła

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 sierpnia 2017 roku niespodziewanie odszedł od nas na zawsze śp. JANUSZ JARMUŁA, emerytowany pracownik naszej Uczelni, zastępca kanclerza w latach 1999 – 2007, całym sercem oddany sprawom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

czytaj więcej »


6/07/2017

Uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi

W dniu 27 czerwca 2017 r. na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Senatu, Senatorowie pożegnali uroczyście odchodzących na emeryturę nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi. czytaj więcej »


6/07/2017

Rekrutacja na Podyplomowe Studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Wydział Wokalno-Aktorski ogłasza rekrutację na Podyplomowe Studia Wokalne. Termin składania dokumentacji do 13 września 2017 r.  Dodatkowy termin zgłoszeń do 21 września 2017 r. (włącznie). Informacje szczegółowe w zakładce Kierunki studiów/Studia podyplomowe


29/06/2017

Ogólnopolska Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra

29 listopada – 2 grudnia 2017 r.

W dniach 29.11-2.12 odbędzie się w UMFC Ogólnopolska Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra.

Koncert środowy 29 listopada  (środa) 2017 r. będzie stanowił jej otwarcie dzięki wykonaniu Małego koncertu Romana Palestra (1958). Ten 12-minutowy, 6-częściowy utwór przeznaczony na orkiestrę kameralną stanowi przykład zastosowania techniki dodekafonicznej, często nawet faktury punktualistycznej, ale także dowodzi wielkiej wrażliwości kompozytora na barwę, wyrażonej przez nowe potraktowanie faktury, metrorytmiki i artykulacji. czytaj więcej »