Sezon koncertowy 2019/2020 - Maj 2020

Maj 2020
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

KAMERALNA MUZYKA NASZYCH CZASÓW

25/05/2020 19:00

CHAMBER MUSIC OF OUR TIMES

 

Koncert w wyko­na­niu stu­denc­kich zespo­łów kame­ral­nych

Międzywydziałowa Katedra Kameralistyki

 

W pro­gra­mie m.in.:

Krzysztof Penderecki, Aleksander Kościów, Krzysztof Meyer

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC

25/05/2020 19:00

Specjalności: Pedagogika Baletowa oraz Choreografia i Teoria Tańca

DIPLOMA PERFORMANCE OF DANCE STUDENTS

Specialties: Ballet Pedagogy and Choreography and Theory of Dance

 

Spektakl w wyko­na­niu uczniów ogól­no­kształ­cą­cych szkół bale­to­wych,

stu­den­tów spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca oraz zapro­szo­nych gości

 

Opieka arty­stycz­na: dr Klaudia Carlos-Machej

 

Organizator – Wydział Tańca

Współorganizator: Teatr Wielki — Opera Narodowa

 

Bezpłatne kar­ty wstę­pu zosta­ną udo­stęp­nio­ne w UMFC na dwa tygo­dnie przed kon­cer­tem

 

Scena Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej, Plac Teatralny 1

The Grand Theatre — Polish National Opera Chamber Hall, Plac Teatralny 1