Sezon koncertowy 2019/2020 - Grudzień 2019

Grudzień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC

SINFONIA IUVENTUS

01/12/2019 17:00

 

Artur Słotwiński for­te­pian, autor rekon­struk­cji

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Jarosław Praszczałek dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Wojciech Sowiński — Uwertura Królowa Jadwiga c‑moll, w sty­lu Rossiniego i Berlioza

Józef Władysław Krogulski — II Koncert for­te­pia­no­wy h‑moll / rekon­struk­cja par­ty­tu­ry i odtwo­rze­nie zagi­nio­nych frag­men­tów par­tii orkie­stro­wych utwo­ru; Artur Słowiński

Artur SłotwińskiAngstroms Symphony (pra­wy­ko­na­nie)

NADĘTY HUMOR 2

02/12/2019 19:00

WINDY HUMOUR 2

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów Katedry Instrumentów Dętych

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

LUTOSŁAWSKI PIANO DUO

04/12/2019 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Koncert 20-lecia działalności artystycznej

Concert for 20 years of artistic activity

  

Emilia Sitarz for­te­pian

Bartłomiej Wąsik for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Claude DebussyPreludium à l’a­près-midi d’un fau­ne / Preludium do popo­łu­dnia fau­na

Siergiej Prokofiew — Suita z bale­tu Romeo i Julia, arr. Bartłomiej Wąsik

Maurice Ravel — La val­se

Igor StrawińskiŚwięto wio­sny w wer­sji na for­te­pian na 4 ręce (1913)

MONIUSZKO GŁOSAMI CHÓRÓW WARSZAWSKICH

08/12/2019 17:00

MONIUSZKO SUNG BY WARSAW CHOIRS

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

 

Chór Kameralny SGGW

Paweł Choina dyry­gent

 

Chór Żydowski CLIL

Wojciech Pławner dyry­gent

 

Alla Polacca

Chór Dziecięcy i Młodzieżowy przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej

Anna Bednarska dyry­gent

 

W pro­gra­mie: 

aran­ża­cje i trans­kryp­cje utwo­rów Stanisława Moniuszki

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Bogdan Gola

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI

09/12/2019 19:00

CONCERT GIVEN BY CHAIR OF COMPOSITION

 

W pro­gra­mie:

Wojciech ChałupkaCapriccio na klar­net solo

Jakub Montewka3 Jardins na skrzyp­ce, wio­lon­cze­lęi for­te­pian

Filip Sporniak Genius na skrzyp­ce, 2 per­ku­si­stów, for­te­pian i orga­ny

Aleksandra Kolbusz – String Quartet no. 2

Jan Wachowski7 myśli na wal­tor­nię, skrzyp­ce, altów­kę, wio­lon­cze­lę i kon­tra­bas

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Andrzej Karałow

KONCERT SYMFONICZNY

11/12/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

SYMPHONY CONCERT

 

Marcin Suszycki skrzyp­ce

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Michał Klauza dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Ludwig van Beethoven – V Symfonia c‑moll, op. 67

Dmitrij Szostakowicz – I Koncert skrzyp­co­wy  a‑moll, op. 77

Koncert świąteczny CHRISTMAS SONGS

14/12/2019 19:00

Serdecznie zapra­sza­my Państwa na wyjąt­ko­wy kon­cert! Usłyszymy naj­więk­sze prze­bo­je świą­tecz­ne w wyko­na­niu zna­ko­mi­tych arty­stów: Justyny Bojczuk, Jakuba Kurkowskiego, Edwina Nowaka-Grelowa oraz SANAH. Towarzyszyć im będzie wspa­nia­ły zespół jaz­zo­wy i trio smycz­ko­we, wyko­nu­jąc aran­ża­cje przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie na tę oka­zję przez absol­wen­ta naszej Uczelni Jacka Sienkiewicza, zna­ne­go z zespo­łu Kwiat Jabłoni.

W pro­gra­mie m.in.:

White Christmas, Let it snow, Last Christmas, Baby it’s cold out­si­de, Sleigh ride, Jingle bells, Santa Claus is coming to town czy Z kopy­ta kulig rwie

Wykonawcy:
SANAH
Justyna Bojczuk
Jakub Krukowski
Edwin Nowak-Grelow

Paweł Chaberski – for­te­pian
Jakub Wydrzyński – sak­so­fon
Maciej Dobrzański – kon­tra­bas
Jan Gralla – per­ku­sja

Kamila Owsiany – skrzyp­ce
Dominika Marciniak – altów­ka
Bernadetta Wieczerzyńska — wio­lon­cze­la

 

bilety24-logotyp-wstep

 

AD EXPECTATIONEM

15/12/2019 17:00

 

Koncert Katedry Muzyki Dawnej

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów, peda­go­gów oraz zapro­szo­nych gości

 

W pro­gra­mie:

Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Giuseppe Donizetti Pasha, Georg Friedrich Händel

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Tytus Wojnowicz

ADWENT ZE STANISŁAWEM MONIUSZKĄ

16/12/2019 19:00

Pieśni wiary i nadziei

ADVENT WITH STANISŁAW MONIUSZKO

Songs of faith and hope

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów Katedry Wokalistyki,

Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Katedry Kameralistyki Fortepianowej

 

W pro­gra­mie:

pie­śni naboż­ne

pie­śni solo­we i duety

pie­śni do słów pol­skich poetów

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jadwiga Rappé

KONCERT ODWOŁANY

HARMONIA W DŹWIĘKACH CODZIENNOŚCI

17/12/2019 19:00

UMFC KAMERALNIE

Koncert odwołujący się do japońskich nurtów muzyki środowiskowej i legendarnej postaci Satoshi Ashikawy

HARMONY IN EVERYDAYS SOUNDS

Concert referring to Japanese environmental music trends and the legendary Satoshi Ashikawa

 

Makoto Nomura for­te­pian

Alina Mleczko sak­so­fon

Albert Karch instru­men­ty per­ku­syj­ne

 

W pro­gra­mie m.in.:

Makoto Nomura, Albert Karch, Alina Mleczko

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

Wstęp płat­ny

KOLĘDY NA GOSPELOWĄ NUTĘ

18/12/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

CAROLS IN GOSPEL STYLE

Koncert Wigilijny w wyko­na­niu Sienna Gospel Choir