Sezon koncertowy 2019/2020 - Listopad 2019

Przyszłość kameralistyki fortepianowej z perspektywy kompozytora – koncert towarzyszący konferencji

29/11/2019 18:00

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej zaprasza na koncert towarzyszący  w dniach konferencji „Przyszłość kameralistyki fortepianowej z perspektywy kompozytora” kompleksowo ujmujące dziedzinę aktywności zawodowej jaką jest kameralistyka, dotykającej zagadnień dotyczących nauczania na wszystkich szczeblach edukacji.

W programie koncertu:

F. Schubert, A. Kościów, P. Mykietyn, I. Strawiński.

Wykonawcy: Piotr Hausenplas – wiolonczela, Lech Napierała – fortepian, Tomasz Herbut – fortepian, Mischa Kozłowski – fortepian, Kornelia Radziszewska – skrzypce, Grzegorz Prokopczuk – 

fortepian, Paweł Popko – fortepian, Piotr Thieu Quang – klarnet, Maria Leszczyńska – wiolonczela, Piotr Thieu Quang- klarnet, Łukasz Dyczko – saksofon, Julia Łozowska – fortepian