Sezon koncertowy 2019/2020 - Listopad 2019

DHARMA

18/11/2019 19:00

Koncert na zakończenie ogólnopolskiej konferencji Antropologiczne Podstawy Muzyki II

Concert closing the all-Poland conference entitled “Anthropological Fundamentals of Music 2”

 

Andrzej Brzoska reżyseria dźwięku

Leszek Lorent, Tamara Kurkiewicz, Michał Bator, Jan Gralla perksuja

Ignacy Zalewski dyrygent

Zespół Chopin University Modern Ensamble

 

W programie:

Marcin BłażewiczDharma na 4 perkusje i live electronics (prawykonanie, utwór dofinansowany z programu Priorytet – Zamówienia Kompozytorskie IMIT) oraz utwory studentów – uczestników przedmiotu Praktyka Wykonawcza Muzyki Nowej 

 

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Leszek Lorent