Sezon koncertowy 2019/2020 - Listopad 2019

MIŁOSZ MAGIN IN MEMORIAM

17/11/2019 17:00

Koncert z okazji 20. rocznicy śmierci oraz 90. rocznicy urodzin artysty

Concert for the artist’s 20th death and 90th birthday anniversaries 

 

Koncert Katedry Kameralistyki i Katedry Fortepianu 

 

Szymon Orliński fortepian

Kornelia Radziszewska skrzypce

Grzegorz Prokopczuk fortepian

Marta Kostrych fortepian

Mateusz Sowa klarnet

Eugenia Rezler kontralt

Anna Farysej sopran

 

W programie utwory Miłosza Magina:

Andante – na skrzypce i fortepian (1963)

Tańce polskie  [wersja I] na skrzypce i fortepian (1994)

Cztery wokalizy na sopran i fortepian (1985) 

Wokaliza – transkrypcja na klarnet i fortepian (1985)

Sonata na fortepian nr 4 (1997)

 

Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa poświęcona Miłoszowi Maginowi

 

Słowo wstępne: prof. dr hab. Krystyna Juszyńska

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Joanna Maklakiewicz