Sezon koncertowy 2019/2020 - Listopad 2019

SINFONIA VARSOVIA

15/11/2019 19:00

 

Janusz Olejniczak for­te­pian

Sinfonia Varsovia

Gabriel Chmura dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Stanisław Moniuszko — Uwertura fan­ta­stycz­na Bajka

Wojciech Kilar — I Koncert na for­te­pian i orkie­strę

Mieczysław Weinberg — IV Symfonia a-moll op. 61