Sezon koncertowy 2019/2020 - Październik 2019

MONIUSZKO NA NOWO ODCZYTANY. Koncert w ramach konferencji

30/10/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

MONIUSZKO READ ANEW

Concert as part of the conference

 

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Janusz Przybylski dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

wybra­ne frag­men­ty nie­roz­pow­szech­nio­nych utwo­rów Stanisława Moniuszki wraz z omó­wie­niem

Sergiusz Prokofiew - I Symfonia D‑dur op. 25 Klasyczna

 

Opieka arty­stycz­na i pro­wa­dze­nie kon­cer­tu: dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC oraz ad. dr Ignacy Zalewski

 

Afisz

Program