Sezon koncertowy 2019/2020 - Październik 2019

SPOTKANIE Z GWIAZDĄ: PROF. RYSZARD KARCZYKOWSKI

28/10/2019 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki

MEETING A STAR: PROF. RYSZARD KARCZYKOWSKI

 

Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC

 

W pro­gra­mie m.in.:

Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini

 

Podczas kon­cer­tu pre­zen­to­wa­ne będą frag­men­ty nagrań kon­cer­tów prof. Ryszarda Karczykowskiego

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ryszard Cieśla

Afisz

Program