Sezon koncertowy 2019/2020 - Październik 2019

KLAWESYN W WIELU ODSŁONACH – OD MUZYKI DAWNEJ DO WYKONAŃ MUZYKI NAJNOWSZEJ

27/10/2019 17:00

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Koncert w 140. rocznicę urodzin Wandy Landowskiej i 80. rocznicę urodzin Elżbiety Chojnackiej – dwóch wybitnych polskich klawesynistek.

HARPSICHORD IN MANY GUISES – FROM EARLY MUSIC TO PERFORMANCES OF THE NEWEST MUSIC

Concert on the 140th birthday anniversary of Wanda Landowska and 80th birthday anniversary of Elżbieta Chojnacka, two outstanding Polish harpsichordists.

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas kla­we­sy­nu i wykła­dow­ców UMFC

Maria Suwała, Piotr Zientarski, Krzysztof Garstka, Władysław Kłosiewicz, Alina Ratkowska – kla­we­syn

Leszek Lorent – instru­men­ty per­ku­syj­ne

W pro­gra­mie m.in.:

Louis Couperin, Domenico Scarlatti, Grant McLachlan, Jean Francaix

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC

 

Afisz

Program