Sezon koncertowy 2019/2020 - Październik 2019

MUZYKA W RUCHU

13/10/2019 17:00

Koncert Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

MUSIC IN MOVEMENT

 

Studenci i peda­go­dzy spe­cjal­no­ści Rytmika

Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

 

W pro­gra­mie:

inter­pre­ta­cje rucho­we utwo­rów muzycz­nych, impro­wi­za­cje rucho­we oraz impro­wi­za­cja for­te­pia­no­wa

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

Program