Sezon koncertowy 2018/2019 - Maj 2019

MULTIMEDIALNA MAJÓWKA

19/05/2019 17:00

Koncert Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej

W pro­gra­mie:

Pokaz prac stu­den­tów, peda­go­gów i zapro­szo­nych gości Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej.

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC

Współpraca: mgr Andrzej Kopeć

wstęp wol­ny

Program

Afisz