Sezon koncertowy 2018/2019 - Maj 2019

POLSKA MUZYKA KAMERALNA

13/05/2019 19:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Kameralistyki

Koncert w wyko­na­niu stu­denc­kich zespo­łów kame­ral­nych

W pro­gra­mie m.in.:

W. Lutosławski, K. Meyer, M. Stachowski

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

Program kon­cer­tu