Sezon koncertowy 2018/2019 - Maj 2019

POLSKA MUZYKA KONCERTUJĄCA

08/05/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Paweł Gusnar sak­so­fon

Kamila Wąsik-Janiak skrzyp­ce

Rafał Grząka ban­do­ne­on

Katarzyna Myćka, Magdalena Kordylasińska-Pękala marim­by

Chopin University Chamber Orchestra

Rafał Janiak dyry­gent

W pro­gra­mie:

Stanisław Moryto Cztery utwo­ry w pol­skim sty­lu na orkie­strę smycz­ko­wą

Paweł Łukaszewski Neopolis con­cer­to

Rafał Janiak – Koncert na ban­do­ne­on i orkie­strę kame­ral­ną Reminiscencje prze­szło­ści

Anna Ignatowicz-Glińska – Koncert na 2 marim­by i orkie­strę smycz­ko­wą

Krzysztof Penderecki – Koncert sak­so­fo­no­wy w wer­sji na orkie­strę kame­ral­ną

Program kon­cer­tu