Sezon koncertowy 2018/2019 - Kwiecień 2019

KONCERT W RAMACH TRÓJPOROZUMIENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

29/04/2019 19:00

KONCERT ODWOŁANY

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów uczel­ni muzycz­nych

w Warszawie, Budapeszcie i Szanghaju