Sezon koncertowy 2018/2019 - Kwiecień 2019

KONCERT SPECJALNOŚCI PEDAGOGIKA BALETOWA. Międzynarodowy Dzień Tańca

28/04/2019 16:00

Koncert w wyko­na­niu arty­stów bale­tu, tan­ce­rzy, stu­den­tów kie­run­ku Taniec oraz uczniów szkół bale­to­wych

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Zofia Rudnicka

Kierownik pro­jek­tu: ad. dr Klaudia Carlos-Machej

 

Program