Sezon koncertowy 2018/2019 - Kwiecień 2019

ALTÓWKA NA PRIMA APRILIS

01/04/2019 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Koncert stu­den­tów klas altów­ki

 

pro­wa­dze­nie kon­cer­tu — Anna Sułkowska

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC oraz dr Katarzyna Budnik-Gałązka

Program

Afisz