Sezon koncertowy 2018/2019 - Kwiecień 2019

ALTÓWKA NA PRIMA APRILIS

01/04/2019 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Koncert stu­den­tów klas altów­ki

 

pro­wa­dze­nie kon­cer­tu — Anna Sułkowska

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC oraz dr Katarzyna Budnik-Gałązka

Program

Afisz

WALCE I PIEŚNI MIŁOSNE JOHANNESA BRAHMSA w 185. rocznicę urodzin Kompozytora

03/04/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

RAVEL PIANO DUO

Agnieszka Kozło for­te­pian

Katarzyna Ewa Sokołowska for­te­pian

 

Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran

Elżbieta Wróblewska mez­zo­so­pran

Aleksander Kunach tenor

Adrian Janda bas-bary­ton

 

W pro­gra­mie utwo­ry Johannesa Brahmsa:

Liebeslieder Waltzes op. 52

16 Waltzes op. 39

Neue Liebeslieder Waltzes op. 65

Variationen über ein Thema von Robert Schumann op. 23

 

Program

Afisz

Koncert przeniesiony na 6.04.2019

05/04/2019 19:00

Koncert prze­nie­sio­ny na 6.04.2019

23. WIELKANOCNY FESTIWAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA — KONCERT TOWARZYSZĄCY

06/04/2019 19:00

 

  1. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena — Koncert towa­rzy­szą­cy

 

Ningbo Symphony Orchestra

Yu Feng — dyry­gent

Krzysztof Książek — for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Stefan Kisielewski — Mała uwer­tu­ra

Yin Chengzong, Liu Zhuang, Chu Wanghua, Sheng Lihong — Koncert for­te­pia­no­wy “Żółta rze­ka”

Ludwig van Beethoven — VII Symfonia A‑dur op. 92

 

Bezpłatne kar­ty wstę­pu dostęp­ne od 22 mar­ca 2019 r. w Chopin University

Press oraz przez por­tal Bilety24

CHÓR UMFC POLIFONICZNIE I NA LUDOWO

07/04/2019 17:00

 

W pro­gra­mie:

M. Zieleński — Magnificat

M. Sawa — Stabat Mater

K. Serocki — Sobótkowe Śpiewki

S. Wiechowicz — Nie chcę cię Kasiuniu

 

Wykonawcy:

Chopin University Chamber Choir

Krzysztof Kusiel-Moroz dyry­gent

Chór Mieszany UMFC

Wanda Tchórzewska-Kapała, Jakub Hutek dyry­gen­ci

Katarzyna Szymkowiak sopran

Magdalena Pluta mez­zo­so­pran, Magdalena Czuba alt

Norbert Celian, Piotr Tchórzewski, Damian Wojtowicz puzo­ny

Marcin Piotr Łopacki for­te­pian

Bartosz Jakubczak orga­ny, Adam Kowalski pozy­tyw

 

Afisz

Program

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI

08/04/2019 19:00

Wystąpią:

Karol Skwara bas

Jacek Dziołak klar­net, klar­net baso­wy

Mateusz Stankiewicz akor­de­on

Jakub Langiewicz, Maja Dereń, Łukasz Helber, Adam Wardziak kon­tra­bas

W pro­gra­mie:

Jakub Krukowski – CLARK na klar­net i akor­de­on
Dominik Lasota – Zapada zmrok
wyk. Jacek Dziołak klar­net / klar­net baso­wy, Mateusz Stankiewicz akor­de­on

Jakub Szafrański – Natura Harmonis na czte­ry kon­tra­ba­sy
wyk. Jakub Langiewicz, Maja Dereń, Łukasz Helbert, Adam Wardziak kon­tra­bas

Andrzej Szachowski – In Somnis na smycz­ki i per­ku­sję
Jacek Sienkiewicz – Apeiron na marim­bę i smycz­ki

Aleksandra Kolbusz – Atman na orkie­strę smycz­ko­wą

wyk. Kajetan Skoneczny marim­ba
Orkiestra Smyczkowa Studentów UMFC, Orkiestra Kameralna N‑Harmonia
Martyna Zych, Zofia Kiniorska dyry­gent

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Ignacy Zalewski

Program

Afisz

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW

10/04/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

W pro­gra­mie:

Donizetti – recy­ta­tyw i aria Leonory Fia dunque vero…/O mio Fernando…” z ope­ry Faworyta

Moniuszko – aria Stefana z III aktu ope­ry Straszny Dwór

W.A. Mozart – aria Figara z I aktu ope­ry Wesele Figara

Philip Glass – I Koncert skrzyp­co­wy (wybór, trans­kryp­cja wła­sna na sak­so­fon i orkie­strę)

Henryk Wieniawski – Legenda g‑moll

Bronisław K. Przybylski – Concerto Polacco

Johannes Brahms – I Koncert for­te­pia­no­wy d‑moll (wybór)

Michał Malec – Utnapishtim

 

Soliści:

Jevgenija Babič mez­zo­so­pran, Jacek Szponarski tenor,
Paweł Michalczuk bas, Jakub Muras sak­so­fon,
Anna Morozova skrzyp­ce, Dawid Rydz akor­de­on,
Edwin Szwajkowski for­te­pian

Michał Malec — kom­po­zy­cja

 

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Dawid Runtz dyry­gent

Program

Afisz

„…Choć doleciał Dedal…”. Pierwszy koncert z cyklu „Interpretacje muzyki współczesnej”

11/04/2019 19:00

 

Koncert z cyklu „Interpretacje muzy­ki współ­cze­snej”

11 kwiet­nia 2019, godz. 19:00, Sala Koncertowa UMFC

 

W pro­gra­mie:

Robert Kurdybacha – „Pejzaże”  na klar­net i for­te­pian (1994)  

Zygmunt Krauze – „Tryptyk”  na for­te­pian solo (1964)  

Paweł Mykietyn – „…Choć dole­ciał Dedal…” na for­te­pian, klar­net i wio­lon­cze­lę (1990)  

Weronika Ratusińska – „Amarcord”  na skrzyp­ce z delay­em i for­te­pian (2000)  

Charles Ives – Pieśń  „Majority”  na głos i for­te­pian (1921)  

Paweł Mykietyn – „Epifora” na for­te­pian i taśmę (1996)  

 

Wykonawcy:

Aleksandra Bednarczyk   skrzyp­ce

Alicja Gala  śpiew

Igor Kret  for­te­pian

Wiktoria Krużyk   klar­net

Maria Leszczyńska   wio­lon­cze­la

Piotr Loranc   for­te­pian

Paweł Popko   for­te­pian

Piotr Thieu Quang   klar­net

Tomasz Zając   for­te­pian

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Iwona Mironiuk

 

Afisz

KONCERT PASYJNY Miserere

14/04/2019 17:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Koncert w wykonaniu solistów, pedagogów i chóru UMFC oraz zaproszonych gości

W pro­gra­mie:

W. A. Mozart Miserere KV 85 na chór i orga­ny

J. S. Bach – Kantata Ich habe genug BWV 82

Manoel de Oliveira Miserere na chór i puzon

J. D. Zelenka Miserere ZWV 57 na chór i orkie­strę

D. Zipoli Adagio na obój, wio­lon­cze­lę i smycz­ki

 

Krzysztof Kusiel-Moroz — dyry­gent

Tytus Wojnowicz — obój, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

Nikodem Legun — bary­ton

Magdalena Kuźmińska-Hartung — altów­ka 

Program kon­cer­tu

NADĘTY HUMOR

15/04/2019 19:00 19:00 19:00 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów Katedry Instrumentów Dętych

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

Daniel Mieczkowski flet
Agata Bała obój
Bolesław Twardziak klar­net
Paweł Piętka wal­tor­nia
Agata Szuba fagot
Malcolm Arnold – Two Shanties na kwin­tet dęty

Urszula Janik, Agata Igras,
Maria Peradzyńska-Filip, Andrzej Krzyżanowski flet
Marianna Waszkiewicz for­te­pian
Michał Rosiak – Tchaikovsky vs Paganini na kwar­tet fle­to­wy i for­te­pian

Jan Tomaszuk klar­net
Mateusz Sowa klar­net
C. M. von Weber – Grand Duo Concertant op. 48 (opr. Gustave Langenus)

Paweł Płaczkowski, Krzysztof Pyrkosz, Maciej Szybiński, Błażej Rybiński tuba
Emile Waldteufel – Les Patineurs (Łyżwiarze) na czte­ry tuby (opr. M.& M. Pokrzywińscy)

Orkiestra Fletowa UMFC
Gareth McLearnon – Single Yellow Line na orkie­strę fle­to­wą

Piotr Thieu-Quang, Bolesław Twardziak,
Jan Tomaszuk, Mateusz Sowa klar­net
Aleksandra Niemyska base­thorn
Wojciech Przyborowski klar­net baso­wy
George Gershwin – Fascinating Rhytm, Oh, Lady be good na sek­stet klar­ne­to­wy (opr. J. Yasui)

Daniel Mieczkowski flet pic­co­lo
Paweł Płaczkowski tuba
Marianna Waszkiewicz for­te­pian
Henri Kling – Słoń i komar op. 520

Kayetan Cygański-Bolski kon­tra­fa­got
Ewa Bemowska har­fa
Camille Saint-Saëns – Karnawał zwie­rząt „Łabędź”

Program kon­cer­tu

Muzyka naszych czasów

16/04/2019 19:00 19:00

 

Koncert reali­zo­wa­ny pod patro­na­tem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W pro­gra­mie: Adam Porębski, Katarzyna Danel, Bartosz Witkowski, Jakub Jung, Dominik Lasota, Filip Sporniak, Paweł Sławiński, Marcin Jachim

Twórca Programu: Adrianna Poniecka-Piekutowska
Kuratorzy Programu: dr hab. Leszek Lorent, dr Ignacy Zalewski

RECITAL SKRZYPCOWY

24/04/2019 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Małgorzata Wasiucionek skrzyp­ce zdję­cie

Sylwia Michalik-Bednarczyk for­te­pian zdję­cie

W pro­gra­mie:

K. Szymanowski Mity op. 30 na skrzyp­ce i for­te­pian

G. Enescu – Sonata op.25 nr 3 na skrzyp­ce i for­te­pian

L. Dallapiccola Tartiniana secon­da na skrzyp­ce i for­te­pian

W. Lutosławski Partita na skrzyp­ce i for­te­pian

 

Program

KONCERT SPECJALNOŚCI PEDAGOGIKA BALETOWA. Międzynarodowy Dzień Tańca

28/04/2019 16:00

Koncert w wyko­na­niu arty­stów bale­tu, tan­ce­rzy, stu­den­tów kie­run­ku Taniec oraz uczniów szkół bale­to­wych

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Zofia Rudnicka

Kierownik pro­jek­tu: ad. dr Klaudia Carlos-Machej

 

Program

KONCERT W RAMACH TRÓJPOROZUMIENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

29/04/2019 19:00

KONCERT ODWOŁANY

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów uczel­ni muzycz­nych

w Warszawie, Budapeszcie i Szanghaju