Sezon koncertowy 2018/2019 - Kwiecień 2019

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930EC

ALTÓWKA NA PRIMA APRILIS

01/04/2019 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Koncert stu­den­tów klas altów­ki

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC oraz dr hab. Katarzyna Budnik-Gałązka

WALCE I PIEŚNI MIŁOSNE JOHANNESA BRAHMSA w 185. rocznicę urodzin Kompozytora

03/04/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran

Elżbieta Wróblewska mez­zo­so­pran

Aleksander Kunach tenor

Tomasz Rak bary­ton

 

RAVEL PIANO DUO

Agnieszka Kozło for­te­pian

Katarzyna Ewa Sokołowska for­te­pian

 

W pro­gra­mie utwo­ry Johannesa Brahmsa:

Liebeslieder Waltzes op. 52

16 Waltzes op. 39

Neue Liebeslieder Waltzes op. 65

Koncert przeniesiony na 6.04.2019

05/04/2019 19:00

Koncert prze­nie­sio­ny na 6.04.2019

KONCERT W RAMACH FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA

06/04/2019 19:00

Ningbo Orchestra (Chiny)

 

Współorganizator: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena

 

Bilety – infor­ma­cja zosta­nie poda­na w póź­niej­szym ter­mi­nie

 

Koncert prze­nie­sio­ny z 5.04.2019 r.

CHÓR UMFC POLIFONICZNIE I NA LUDOWO

07/04/2019 19:00

Chór Mieszany UMFC 

W pro­gra­mie:

M. Zieleński — Magnificat

M. Sawa — Stabat Mater

K. Serocki — Sobótkowe Śpiewki

S. Wiechowicz — Nie chcę cię Kasiuniu

 

Wykonawcy:

Chór Mieszany UMFC
Wanda Tchórzewska-Kapała, Jakub Hutek
dyry­gen­ci

Chór Kameralny UMFC
Krzysztof Kusiel-Moroz
dyry­gent

Marcin Łopacki for­te­pian
Adam Kowalski orga­ny

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI

08/04/2019 19:00

Wystąpią:

Karol Skwara bas

Jacek Dziołak klar­net, klar­net baso­wy

Mateusz Stankiewicz akor­de­on

Jakub Langiewicz, Maja Dereń, Łukasz Helber, Adam Wardziak kon­tra­bas

W pro­gra­mie:

Marcin Marchewka Pieśni do słów Adama Mickiewicza

Jakub Krukowski Quartet no. 2

Dominik Lasota – Zapada zmrok

Jakub Szafrański Natura har­mo­nis na czte­ry kon­tra­ba­sy

Jacek Sienkiewicz – Synopsis na orkie­strę smycz­ko­wą i dwie marim­by

oraz Michał Malec, Aleksandra Kolbusz

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Ignacy Zalewski

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW

10/04/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Soliści:

Jevgenija Babič mez­zo­so­pran, Jacek Szponarski tenor,
Paweł Michalczuk bas, Jakub Muras sak­so­fon,
Anna Morozova skrzyp­ce, Dawid Rydz akor­de­on,
Edwin Szwajkowski for­te­pian

 

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Dawid Runtz dyry­gent

KONCERT PASYJNY Miserere

14/04/2019 17:00 17:00 17:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Koncert w wykonaniu solistów, pedagogów i chóru UMFC oraz zaproszonych gości

W pro­gra­mie:

W. A. Mozart Miserere KV 85 na chór i orga­ny

J. S. Bach – Kantata Ich habe genug BWV 82

Manoel de Oliveira Miserere na chór i puzon

J. D. Zelenka Miserere ZWV 57 na chór i orkie­strę

D. Zipoli Adagio na obój, wio­lon­cze­lę i smycz­ki

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Tytus Wojnowicz

NADĘTY HUMOR

15/04/2019 19:00 19:00 19:00 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów Katedry Instrumentów Dętych

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

Muzyka naszych czasów

16/04/2019 19:00 19:00

 

Koncert reali­zo­wa­ny pod patro­na­tem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W pro­gra­mie: Adam Porębski, Katarzyna Danel, Bartosz Witkowski, Jakub Jung, Dominik Lasota, Filip Sporniak, Paweł Sławiński, Marcin Jachim

Twórca Programu: Adrianna Poniecka-Piekutowska
Kuratorzy Programu: dr hab. Leszek Lorent, dr Ignacy Zalewski

RECITAL SKRZYPCOWY

24/04/2019 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Małgorzata Wasiucionek skrzyp­ce zdję­cie

Sylwia Michalik-Bednarczyk for­te­pian zdję­cie

W pro­gra­mie:

K. Szymanowski Mity op. 30 na skrzyp­ce i for­te­pian

G. Enescu – Sonata op.25 nr 3 na skrzyp­ce i for­te­pian

L. Dallapiccola Tartiniana secon­da na skrzyp­ce i for­te­pian

W. Lutosławski Partita na skrzyp­ce i for­te­pian

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

28/04/2019 17:00 17:00

Koncert w wyko­na­niu arty­stów bale­tu, tan­ce­rzy, stu­den­tów kie­run­ku Taniec oraz uczniów szkół bale­to­wych

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Zofia Rudnicka

Kierownik pro­jek­tu: ad. dr Klaudia Carlos-Machej

KONCERT W RAMACH TRÓJPOROZUMIENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

29/04/2019 19:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów uczel­ni muzycz­nych

w Warszawie, Budapeszcie i Szanghaju