Sezon koncertowy 2018/2019 - Marzec 2019

POŻEGNANIE ZIMY – Z GITARĄ

10/03/2019 17:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Koncert w wykonaniu studentów klas gitary UMFC 

 

Gość spe­cjal­ny: Waldemar Gromolak gita­ra

 

W pro­gra­mie:

solo­wa i kame­ral­na muzy­ka gita­ro­wa

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

 

Program