Sezon koncertowy 2018/2019 - Luty 2019

AFTER ALL Recital muzyki kameralnej na saksofon i fortepian

27/02/2019 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Pablo Sanchez-Escariche Gasch sak­so­fon 

Andrzej Karałow for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

P. Hindemith Sonata F-dur op. 11 nr 4 na altów­kę i for­te­pian (wer­sja na sak­so­fon)

A. Karałow Geometria Nocy

W. Albright Sonata na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian

Ż. Rydzewska   After All

K. Szymanowski Słopiewnie op. 46-bis (trans­kryp­cja na sak­so­fon sopra­no­wy)

 

Afisz