Sezon koncertowy 2018/2019 - Luty 2019

MUZYKA W RUCHU

24/02/2019 17:00

 

Koncert Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

 

Studenci i pedagodzy specjalności Rytmika
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

 

W pro­gra­mie:

inter­pre­ta­cje rucho­we utwo­rów muzycz­nych, impro­wi­za­cje rucho­we

oraz impro­wi­za­cja for­te­pia­no­wa

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

 

Afisz

Program