Sezon koncertowy 2018/2019 - Luty 2019

TRIBUTE TO JOHN CAGE

04/02/2019 19:00

 

Koncert Studium Muzyki Nowej oraz Pracowni Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur przy Katedrze Edukacji Muzycznej

 

Wykonawcy:

Kuba Sokołowski — for­te­pian
Aldona Nawrocka — for­te­pian
Angela Gołaszewska — skrzyp­ce
Robert Jędrzejewski — wio­lon­cze­la
Leszek Lorent — per­ku­sja
Eugeniusz Karetka — per­ku­sja
Jan Gralla — per­ku­sja
Bartosz Martyna — aktor, reży­se­ria


W pro­gra­mie:

John Cage

Program kon­cer­tu

Afisz


Koordynacja: dr Aldona Nawrocka, dr hab. Leszek Lorent


Koncert towa­rzy­szy Konferencji Naukowo-Artystycznej „Cunnigham / Cage: Idea twór­czo­ści w cza­sie real­nym” (03–04.02.2019, UMFC)