Sezon koncertowy 2018/2019 - Styczeń 2019

Styczeń 2019
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC

#ELEKTROFONIA Koncert Studium Muzyki Elektronicznej i Komputerowej im. Włodzimierza Kotońskiego

07/01/2019 19:00

 

Najnowsze kom­po­zy­cje elek­tro­nicz­ne i inte­rak­tyw­ne stu­den­tów oraz peda­go­gów

Studium Muzyki Komputerowej im. Włodzimierza Kotońskiego.

 

Opieka arty­stycz­na: dr Wojciech Błażejczyk

PIEŚNI ROSYJSKIE

09/01/2019 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Tatiana Hempel — sopran

Robert Gierlach — bas-bary­ton

Robert Morawski —  for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Modest Musorgski – Pieśni i tań­ce śmier­ci, W izbie dzie­cię­cej

Piotr Czajkowski – Ot cze­wo, Noczi bez­um­ny­je, Dien li carit, Ni sło­wa o drug mój,

     Niet, tol­ko tot, kto znal, Serenada Don Juana

Siergiej Rachmaninow – Sen, Polubiła ja, Ja żdu tie­bja

 

PRZED PANEM W BETLEJEM Koncert kolędowy

13/01/2019 17:00

 

Wykonawcy:

Chóry – lau­re­aci kon­kur­sów kolę­do­wych:

 

Chór TIBI DOMINE

Michał Rajewski — dyry­gent

 

Chór Kameralny ARS CANTATA 

Anna Celmer-Falkiewicz — dyry­gent

 

Chór Żeński i Zespół Instrumentalny Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,

Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Bartosz Lisik — bary­ton

Anna Marciniak — dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

muzy­ka bożo­na­ro­dze­nio­wa, kolę­dy i pasto­rał­ki

 

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

 

GRAŻYNA BACEWICZ IN MEMORIAM. Koncert w 110. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci Kompozytorki

14/01/2019 19:00

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas skrzy­piec

 

W pro­gra­mie utwo­ry Grażyny Bacewicz, m.in.:

Oberek

Kaprys pol­ski

Taniec mazo­wiec­ki

Sonata skrzyp­co­wa

Sonata na skrzyp­ce solo

Kwartet na czwo­ro skrzy­piec – dedy­ko­wa­ny „stu­den­tom war­szaw­skie­go Konserwatorium”

 

Opieka arty­stycz­na: dr Wojciech Koprowski

 

GOŚCIE BIG BANDU

16/01/2019 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Danuta Błażejczyk — wokal

Chopin University Big Band 

Piotr Kostrzewa — ban­dle­ader

 

W pro­gra­mie:

pio­sen­ki pol­skich kom­po­zy­to­rów oraz stan­dar­dy jaz­zo­we

WIECZÓR KLASYKÓW WIEDEŃSKICH

20/01/2019 17:00

 

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Kameralistyki

Koncert w wyko­na­niu stu­denc­kich zespo­łów kame­ral­nych

 

W pro­gra­mie: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

MOITIÉ MOINE, MOITIÉ VOYOU. Francis Poulenc w 120. rocznicę urodzin

21/01/2019 19:00

 

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Koncert w wyko­na­niu klas kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej

 

W pro­gra­mie:

dzie­ła kame­ral­ne Francisa Poulenca

 

Opieka arty­stycz­na: dr Łukasz Chrzęszczyk

 

MECCORE STRING QUARTET

23/01/2019 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Wojciech Koprowski — skrzyp­ce

Aleksandra Bryła — skrzyp­ce

Michał Bryła — altów­ka

Tomasz Daroch — wio­lon­cze­la