Sezon koncertowy 2018/2019 - Grudzień 2018

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC

KONCERT STUDIUM MUZYKI NOWEJ na zakończenie Międzynarodowej Konferencji „Perkusja i akordeon w muzyce nowej – źródła, konteksty, inspiracje”

09/12/2018 17:00

 

Wykonawcy:

Klaudiusz Baran — akor­de­on

Rafał Grząka —  akor­de­on

Scotty Horey —  per­ku­sja (University of Minnesota, Morris)

Leszek Lorent —  per­ku­sja

Chopin University Chamber Orchestra

Dawid Runtz —  dyry­gent

 

W pro­gra­mie m.in.:

Marta Ptaszyńska – Se-ta na dwa akor­de­ony i dwie per­ku­sje (pra­wy­ko­na­nie świa­to­we, 2018)
Ignacy Zalewski – Zły (wg Tyrmanda). Wersja na akor­de­on, per­ku­sję i orkie­strę smycz­ko­wą  (pra­wy­ko­na­nie, 2018)
Dariusz Przybylski – Nawet gwiaz­dy pła­czą… Wersja na akor­de­on, per­ku­sję i orkie­strę smycz­ko­wą (pra­wy­ko­na­nie, 2018)
Zbigniew Bargielski — Traumvogel na akor­de­on i per­ku­sję

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Leszek Lorent

 

Czas trwa­nia kon­fe­ren­cji: 08–09.12.2018

Kierownictwo nauko­we: dr hab. Rafał Grząka, dr hab. Leszek Lorent

impre­za towa­rzy­szą­ca kon­fe­ren­cji: wysta­wa pt. Perkusja i akor­de­on w histo­rii muzy­ki 

miej­sce wysta­wy: foy­er sali kon­cer­to­wej

autor wysta­wy: mgr Ludmila Bubanova 

kura­tor wysta­wy: dr Ignacy Zalewski

 

Podczas kon­fe­ren­cji odbę­dzie się pro­mo­cja książ­ki Brzmienie sym­bo­li

prof. dr hab. Klaudiusza Barana oraz dr hab. Leszka Lorenta

Afisz

Program kon­cer­tu