Sezon koncertowy 2018/2019 - Listopad 2018

ARVO PÄRT. Koncert monograficzny

26/11/2018 19:00

 

Wykonawcy:

Roksana Kwaśnikowska, Wojciech Koprowski — skrzyp­ce

Jakub Waszczeniuk — trąb­ka

Chopin University Chamber Orchestra

Rafał Janiak — dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Trisagion na orkie­strę smycz­ko­wą
Concerto Piccolo über B-A-C-H na trąb­kę, orkie­strę smycz­ko­wą, kla­we­syn i for­te­pian
Festina Lente na orkie­strę smycz­ko­wą i har­fę ad libi­tum
Tabula Rasa kon­cert  na dwo­je skrzy­piec, for­te­pian pre­pa­ro­wa­ny i orkie­strę smycz­ko­wą
Cantus in Memoriam Benjamin Britten na dzwo­ny i orkie­strę smycz­ko­wą

 

Program kon­cer­tu

 

Uroczystość wrę­cze­nia dok­to­ra­tu hono­ris cau­sa Arvo Pärtowi

Sala Koncertowa, godz.12

Zapraszamy ser­decz­nie!