Sezon koncertowy 2018/2019 - Listopad 2018

II Polski Kongres Saksofonowy Koncert: SPOTKANIE Z KOMPOZYTORKĄ — ANNA MARIA HUSZCZA (*1987)

23/11/2018 17:30 — 19:00

 

Intercosmic na sak­so­fon sopra­no­wy i elek­tro­ni­kę (2015)
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi

Pablo Sánchez-Escariche Gasch — sak­so­fon sopra­no­wy

SaHarBAD na sak­so­fon alto­wy i har­fę (2011)
Dedykacja: Zuzannie Elster i Pawłowi Gusnarowi

Trefon Gmyrek Duo:
Maria Gmyrek — sak­so­fon alto­wy
Wojciech Trefon — har­fa

Zorya na sak­so­fon alto­wy, elek­tro­ni­kę i głos (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Weronice Partyce

Weronika Partyka — sak­so­fon alto­wy, głos

Sonosfera na kwar­tet sak­so­fo­no­wy, śpiewokrzyk i elek­tro­ni­kę (2015)
Dedykacja: LadieSaxophone Quartet

Weronika Partyka — głos
Kwartet sak­so­fo­no­wy „Brzewski”:
Oskar Rzążewski — sak­so­fon sopra­no­wy
Mateusz Warzecha — sak­so­fon alto­wy
Karol Mastalerz — sak­so­fon teno­ro­wy
Kacper Puczko — sak­so­fon bary­to­no­wy

Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina, godz. 17:30, Wstęp wol­ny

Afisz kon­gre­su

II Polski Kongres Saksofonowy: KONCERT PRAWYKONAŃ

23/11/2018 19:30 — 21:00

 

Wojciech Chałupka (*1999)
The Poem of Night na sak­so­fon alto­wy i akor­de­on (2018) pra­wy­ko­na­nie

Wojciech Chałupka — sak­so­fon alto­wy
Przemysław Chałupka — akor­de­on

Marian Borkowski (*1934)
Cantus na sześć saksofonów (2012) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi

Alicja Wołyńczyk — sak­so­fon sopra­no­wy 
Oskar Rzążewski — sak­so­fon sopra­no­wy
Mateusz Warzecha — sak­so­fon alto­wy
Karol Mastalerz — sak­so­fon teno­ro­wy
Wojciech Chałupka — sak­so­fon bary­to­no­wy
Kacper Puczko — sak­so­fon bary­to­no­wy

Artur Cieślak (*1968)
Dialog na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Włodzimierzowi Spodymkowi

Michał Grabowski (*1986)
LAID Island na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Włodzimierzowi Spodymkowi

Sax-Piano Duo:
Włodzimierz Spodymek — sak­so­fon alto­wy
Agnieszka Spodymek — for­te­pian

Kamil Kosecki (*1984)
Transmogrification na sak­so­fon alto­wy i elek­tro­ni­kę (2017) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Weronice Partyce

Jacek Sotomski (*1987)
Life 2 na sak­so­fon alto­wy i media elek­tro­nicz­ne (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Weronice Partyce

Weronika Partyka — sak­so­fon alto­wy

Jakub Muras
We’ll see na kwar­tet sak­so­fo­no­wy (2018) pra­wy­ko­na­nie

Krzysztof Koszowski
Parallax na kwar­tet sak­so­fo­no­wy (2018) pra­wy­ko­na­nie

Mieczysław Wajnberg
Kwartet smycz­ko­wy op. 3 nr 2 (trans­kryp­cja: Krzysztof Koszowski, 2018) pra­wy­ko­na­nie

  • cz. III. Allegretto
  • cz. IV. Presto

The Whoop Group:
Jakub Muras — sak­so­fon sopra­no­wy
Mateusz Dobosz — sak­so­fon alto­wy
Krzysztof Koszowski — sak­so­fon teno­ro­wy
Szymon Zawodny — sak­so­fon bary­to­no­wy

Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina, godz. 19:30, Wstęp wol­ny

Afisz kon­gre­su