Sezon koncertowy 2018/2019 - Listopad 2018

Z KLAWESYNOWĄ MUZYKĄ ANGIELSKĄ PRZEZ WIEKI

18/11/2018 17:00

 

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów kla­sy kla­we­sy­nu UMFC

 

Wykonawcy:

Nicolas Parle, Katarzyna Szyszka, Maria Suwała, Piotr Zientarski — kla­we­syn
PIPE FUSION DUO: Julia Mielczarek — sak­so­fon, Jakub Jastrzębski — kla­we­syn

W pro­gra­mie:
H. Purcell, W. Byrd, J. Bull, P. Philips, T. Arne, A. Scott

Opieka arty­stycz­na: as. Krzysztof Garstka