Sezon koncertowy 2018/2019 - Październik 2018

ENRIQUE GRANADOS – GOYESCAS. Koncert inscenizowany

29/10/2018 19:00

 

Spektakl w wyko­na­niu stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC

 

W pro­gra­mie:

Enrique Granados – ope­ra Goyescas

 

Opieka arty­stycz­na: dr Małgorzata Kubala

Kierownictwo muzycz­ne: dr Emilio Bayón

Choreografia: Agata Kisiel

Opieka cho­re­ogra­ficz­na: dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC

Video-sce­no­gra­fia: Dariusz Kaliński

Tłumaczenie libret­ta: mgr Monika Kolenda

Koncert pod hono­ro­wym patro­na­tem Ambasady Hiszpanii w Polsce.