Sezon koncertowy 2018/2019 - Październik 2018

NASZA MŁODA KAMERALISTYKA W UMFC

28/10/2018 17:00

 

Koncert dedy­ko­wa­ny 40. rocz­ni­cy powsta­nia Katedry Kameralistyki Fortepianowej w UMFC

Koncert towa­rzy­szy kon­fe­ren­cji kie­row­ni­ków katedr kame­ra­li­sty­ki pol­skich uczel­ni muzycz­nych

Koncert w wyko­na­niu asy­sten­tów i dok­to­ran­tów UMFC oraz zapro­szo­nych gości.

 

Wykonawcy:

Aleksandra Świgut — for­te­pian

Jan Lewandowski — wio­lon­cze­la (AM Gdańsk)

Dawid Głowacki — klar­net (AM Gdańsk)

Przygotowanie zespo­łu: prof. Anna Prabucka-Firlej i dr hab. Grzegorz Wieczorek

 

Mischa Kozłowski — for­te­pian

Amelia Maszońska — skrzyp­ce (Hochschule der Künste, Bern)

Magdalena Pluta — mez­zo­so­pran (Akademia Operowa, Warszawa)

 

 W pro­gra­mie:

Ludwig van Beethoven – Trio klar­ne­to­we B-dur op. 11

Johannes Brahms – Trio a-moll op. 114

Brahms — III Sonata d-moll na skrzyp­ce i for­te­pian op. 108

Benjamin Britten – Cabaret songs

Program (PDF)