Sezon koncertowy 2018/2019 - Październik 2018

KONCERT SYMFONICZNY

17/10/2018 19:00

 

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Rafał Grząka — akor­de­on

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Mirosław Jacek Błaszczyk — dyry­gent

W pro­gra­mie:

Karol Szymanowski – Etiuda b‑moll op. 4 nr 3

Johannes Brahms – I Symfonia c‑moll op. 68

Nikola Kołodziejczyk – Koncert akor­de­ono­wy Olgino  

Powstanie utwo­ru Nikoli Kołodziejczyka dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu „ Kolekcje” – prio­ry­tet „ Zamówienia kom­po­zy­tor­skie” reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca.  

Program (PDF)