Sezon koncertowy 2018/2019 - Październik 2018

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

05/10/2018 10:00

 

Wykład inau­gu­ra­cyj­ny prof. Mieczysławy Demskiej-Trębacz

pt. Zapisane w pamię­ci naszej wspól­no­ty aka­de­mic­kiej…

Związki Ignacego Jana Paderewskiego z macie­rzy­stą uczel­nią

 

 W pro­gra­mie czę­ści arty­stycz­nej:

Claude Debussy – Syrinx na flet solo

Daniel Mieczkowski — flet


Alfredo Piatti – VII Kaprys op. 25 na wio­lon­cze­lę solo

Adam Mazurek — wio­lon­cze­la