AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

28/08/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Agata Nowak — wio­lon­cze­la, Adam Kałduński — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin

  • Nokturn H-dur op. 62 nr 1
  • 4 Mazurki op. 33 (gis-moll, C-dur, D-dur, h-moll)
  • Ballada f-moll op. 52
  • Sonata g-moll na for­te­pian i wio­lon­cze­lę op. 65

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż