AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

21/08/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Michał Michalski, Mateusz Mikołajczak — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin

  • Ballada f-moll op. 52
  • Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22
  • Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2
  • Preludia op. 28 (wybór, nr 1–12)
  • Polonez As-dur op. 53

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 

KONCERT FINAŁOWY

21/08/2018 19:30

Koncert finałowy uczestników 19. Festiwalu i Kursu Muzycznego Chopin — Górecki, 13–22 sierpnia 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu