AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

14/08/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Małgorzata Sajna-Mataczyńska, Marcin Sikorski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

  • Michał Kleofas Ogiński (1765–1833) – Polonez G-dur nr 11 na trzy ręce
  • Maurycy Moszkowski (1854–1925) – Polonez h-moll op. 55 (na pod­sta­wie Poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” M. K. Ogińskiego)
  • Fryderyk Chopin – Wariacje D-dur nt. pie­śni T. Moor’a na czte­ry ręce
  • Ignacy Jan Paderewski – Album tatrzań­skie op. 12 na for­te­pian
  • Emanuel Kania (1827–1887) – Utwory lirycz­ne op. 50 (wybór)
  • Juliusz Zarębski (1854–1885) – Deux mor­ce­aux en for­me de Mazurka op. 5
  • Ignacy Friedman (1882–1948) – 5 Walców op. 51
  • Michał Zawadzki (1828–1887) – Szumka cis-moll op. 82

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż