AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

07/08/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawca: Cezary Karwowski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

  • Ignacy Jan Paderewski — Sarabanda h-moll op. 14 nr 2, Krakowiak fan­ta­stycz­ny op. 14 nr 6, Nokturn B-dur op. 16 nr 4
  • Fryderyk Chopin — Preludia op. 28, Polonez As-dur op. 53

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż