AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE

31/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Aleksandra Wojtachnia — mez­zo­so­pran, Iga Caban — sopran, Paweł Wolski — tenor, Michał Landowski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

  • Fryderyk Chopin — Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22, Z gór, gdzie dźwi­ga­li op. 74 nr 9 (sł. Zygmunt Krasiński)
  • Stanisław Niewiadomski (1859–1936) — Dzwony (sł. Maria Konopnicka), Latawica (sł. Maria Konopnicka)
  • Feliks Nowowiejski (1877–1946) — Kazała mi mama op. 27 nr 4 (sł. ludo­we)
  • Karol Szymanowski — Jestem i pła­czę op. 5 nr 2 (sł. Jan Kasprowicz)
  • Ignacy Jan Paderewski (1860–1941) — Chłopca mego mi zabra­li op. 7 nr 4 (sł. Adam Asnyk)
  • Aleksander Tansman (1897–1986) — Ponctuation fra­nça­ise. Cykl pie­śni do słów Chalesa Oulmonta
  • Stanisław Moniuszko (1819–1972) — Biegnie słu­chać. Dumka Jadwigi z ope­ry Straszny dwór, Suknio, coś mnie tak ubra­ła. Aria Hrabiny z ope­ry Hrabina

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż