AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

10/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
 Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Klara Kraj, Marian Michalski — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin

  • Sonata b-moll op. 35
  • 4 Mazurki op. 17
  • Polonez As-dur op. 53
  • Scherzo E-dur op. 54

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż