UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

03/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
INAUGURACJA CYKLU „WIECZORY CHOPINOWSKIE NA OKÓLNIKU”
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Aneta Stefańska — wio­lon­cze­la, Adam Goździewski — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin (1810–1849)

 • Nokturn H‑dur op. 32 nr 1
 • Impromptu Ges-dur op. 51
 • Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22
 • Sonata g‑moll na for­te­pian i wio­lon­cze­lę op. 65

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 

AKORDEON W TRÓJWYMIARZE

04/07/2018 18:00

18. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2018

Wykonawcy:

 • Klaudiusz Baran — akor­de­on
 • Rafał Grząka — akor­de­on
 • Grzegorz Palus — akor­de­on

W pro­gra­mie m.in.: Bach, Kilar

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Fotoreportaż

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

10/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
 Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Klara Kraj, Marian Michalski — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin

 • Sonata b‑moll op. 35
 • 4 Mazurki op. 17
 • Polonez As-dur op. 53
 • Scherzo E‑dur op. 54

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 

PIĘKNE PIEŚNI NIEZNAJOME

11/07/2018 18:00

18. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2018

Wykonawcy:

 • Agnieszka Kowaluk — mez­zo­so­pran
 • Artur Janda — bas-bary­ton
 • Beata Szebesczyk — for­te­pian

W pro­gra­mie: Brahms, Rossini, Ravel, Schubert, Rubinstein

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Fotoreportaż

 

FINAŁ KONKURSU KONCERTÓW

12/07/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tu kame­ral­ne­go Artystów-Rezydentów — 13 lip­ca 2018
Afisz kon­cer­tu kame­ral­ne­go Artystów-Rezydentów — 21 lip­ca 2018
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

KONCERT WSCHODZĄCYCH GWIAZD

14/07/2018 16:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tu kame­ral­ne­go Artystów-Rezydentów — 21 lip­ca 2018
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

KONCERT WSCHODZĄCYCH GWIAZD

14/07/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tu kame­ral­ne­go Artystów-Rezydentów — 21 lip­ca 2018
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

KONCERT WSCHODZĄCYCH GWIAZD

16/07/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tu kame­ral­ne­go Artystów-Rezydentów — 21 lip­ca 2018
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

17/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawca: Piotr Pawlak — for­te­pian

W programie</strong/: Fryderyk Chopin

 • Ballada g‑moll op.23
 • Ballada F‑dur op. 38
 • Ballada As-dur op. 47
 • Ballada f‑moll op. 52

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 

 

ROZMAITOŚCI XX WIEKU

18/07/2018 18:00

18. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2018

Wykonawcy:

 • Piotr Lato — klar­net
 • Ewa Skardowska — for­te­pian

W pro­gra­mie: Martinů, Bowen, Zemlinsky, Chmielarz

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Fotoreportaż

</p >

 

KONCERT WSCHODZĄCYCH GWIAZD

18/07/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tu kame­ral­ne­go Artystów-Rezydentów — 21 lip­ca 2018
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

KONCERT WSCHODZĄCYCH GWIAZD

20/07/2018 16:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tu kame­ral­ne­go Artystów-Rezydentów — 21 lip­ca 2018
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

KONCERT WSCHODZĄCYCH GWIAZD

20/07/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tu kame­ral­ne­go Artystów-Rezydentów — 21 lip­ca 2018
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

KONCERT WSCHODZĄCYCH GWIAZD

23/07/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

24/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Łukasz Wilga, Łukasz Trepczyński — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin

 • Nokturn cis-moll op. 27 nr 1
 • 4 Mazurki op. 24 (g‑moll, C‑dur, As-dur, b‑moll)
 • Polonez-Fantazja As-dur op. 61
 • Scherzo h‑moll op. 20

Karol Szymanowski (1882–1937)

 • Mazurki op. 50 ( wybór)

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 

WAH-WAH BRASS FILMOWO

25/07/2018 18:00

18. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2018

Wykonawcy:

 • Kamil Zwoliński — trąb­ka
 • Szymon Gwóźdź — trąb­ka
 • Artur Ostrowski — puzon
 • Michał Daszkiewicz — puzon
 • Paweł Płaczkowski — tuba

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Fotoreportaż

</p >

 

KONCERT WSCHODZĄCYCH GWIAZD

25/07/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ

27/07/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ

28/07/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

KONCERT WSCHODZĄCYCH GWIAZD

30/07/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE

31/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Aleksandra Wojtachnia — mez­zo­so­pran, Iga Caban — sopran, Paweł Wolski — tenor, Michał Landowski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Fryderyk Chopin — Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22, Z gór, gdzie dźwi­ga­li op. 74 nr 9 (sł. Zygmunt Krasiński)
 • Stanisław Niewiadomski (1859–1936) — Dzwony (sł. Maria Konopnicka), Latawica (sł. Maria Konopnicka)
 • Feliks Nowowiejski (1877–1946) — Kazała mi mama op. 27 nr 4 (sł. ludo­we)
 • Karol Szymanowski — Jestem i pła­czę op. 5 nr 2 (sł. Jan Kasprowicz)
 • Ignacy Jan Paderewski (1860–1941) — Chłopca mego mi zabra­li op. 7 nr 4 (sł. Adam Asnyk)
 • Aleksander Tansman (1897–1986) — Ponctuation fra­nça­ise. Cykl pie­śni do słów Chalesa Oulmonta
 • Stanisław Moniuszko (1819–1972) — Biegnie słu­chać. Dumka Jadwigi z ope­ry Straszny dwór, Suknio, coś mnie tak ubra­ła. Aria Hrabiny z ope­ry Hrabina

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż