Sezon koncertowy 2017/2018 - Maj 2018

KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC
Specjalności: Pedagogika Baletowa oraz Choreografia i Teoria Tańca

28/05/2018 19:00

Koncert dyplo­mo­wy stu­den­tów kie­run­ku Taniec Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Program:

  • 3 etiu­dy stu­den­tów spe­cjal­no­ści Pedagogika Baletowa — Anety Kosmowskiej, Chiary Pesce i Michała Skrzeczkowskiego
  • spek­takl spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca ‘Zdarzenia nie­co­dzien­ne’, cho­re­ogra­fie dyplo­man­tów: Katarzyny Firlej, Pauliny Jaksim, Piotra Jeznacha, Katarzyny Krzysztofek, Magdaleny Skowron, Agnieszki Woźniak i Marii Zawistowskiej

Opieka arty­stycz­na:

  • część dot. Choreografia i Teoria Tańca
    prof. dr hab. Ewa Wycichowska, op. muz. Aldona Nawrocka
  • część dot. Pedagogiki Baletowej
    dr hab. Zofia Rudnicka, op. muz. Aleksandra Bilińska-Słomkowska

Koordynator: dr Klaudia Carlos-Machej
Organizator: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Współorganizator: Teatr Wielki — Opera Narodowa

Scena Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej, Plac Teatralny 1
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz