Sezon koncertowy 2017/2018 - Maj 2018

Koncert orkiestry fideli kolanowych

27/05/2018 18:00

Koncert na zakończenie nadzwyczajnych warsztatów muzyki tradycyjnej pt. Tradycja, improwizacja, kompozycja, 27 maja 2018 r.

Wykonawcy: orkie­stra fide­li kola­no­wych z udzia­łem uczest­ni­ków warsz­ta­tów

Organizatorzy: Biuro Marii Pomianowskiej, UMFC

Sala Koncertowa im. J. Elsnera, DS Dziekanka
Wstęp wol­ny

Fotoreportaż
Afisz warsz­ta­tów