Sezon koncertowy 2017/2018 - Maj 2018

JAZZ
Prezentacja studentów Specjalności Jazz & World music UMFC

24/05/2018 19:00

Wykonawcy:

  • Amalia Umeda Obrębowska — skrzyp­ce
  • Weronika Mońka — skrzyp­ce
  • Mateusz Kaszuba — for­te­pian
  • Rafał Łępa — for­te­pian
  • Andrzej Kowalski — gita­ra
  • Jan Wierzbicki — kon­tra­bas / bass
  • Rafał Olewnicki — per­ku­sja
  • Weronika Grozdew-Kołacińska — śpiew (gościn­nie)
  • Rafał Grząka — akor­de­on (gościn­nie)

W pro­gra­mie: W. Shorter, V. Young, M. Stern oraz kom­po­zy­cje wła­sne stu­den­tów

Opieka arty­stycz­na: dr Piotr Kostrzewa

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz