Sezon koncertowy 2017/2018 - Maj 2018

MUZYKA POLSKA MNIEJ ZNANA
Mieczysław Wajnberg, Artur Malawski

14/05/2018 19:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Wykonawcy: stu­den­ci klas kame­ral­nych i klas for­te­pia­nu

W pro­gra­mie:

  • Juliusz Łuciuk – Portraits Lyriques na mez­zo­so­pran, dwo­je skrzy­piec, wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Anna Ignatowicz-Glińska – Znaki Magiczne na klar­net, wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Czesław Grudziński – Concerto Breve na for­te­pian z towa­rzy­sze­niem kwar­te­tu puzo­no­we­go, kotłów i tale­rzy
  • Piotr Perkowski – Uty japoń­skie op. 4 na sopran i for­te­pian
  • Mieczysław Weinberg – Trio for­te­pia­no­we op. 24

Opieka arty­stycz­na: as. Bartosz Bednarczyk

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra