Sezon koncertowy 2017/2018 - Maj 2018

Maj 2018
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC

KONCERT GALOWY II Forum Fletowego „INSPIRACJE”

06/05/2018 17:00

Wykonawcy:

 • Carsten Eckert (Austria) — flet pro­sty
 • Janos Balint (Węgry), Carlos Bruneel (Belgia), Sarah Louvion (Francja) — flet
 • Urszula Janik, Agata Igras, Antoni Wierzbiński, Łukasz Zimnik, Marcelina Sankowska — flet
 • Marianna Waszkiewicz — for­te­pian
 • Chór fle­to­wy pod dyrek­cją Przemysława Marcyniaka

W pro­gra­mie: W.A. Mozart, Ł. Woś, F. Borne, G. Rossini

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz II Forum Fletowego, PDF, ok. 60 MB

 

PERŁY WSPÓŁCZESNEJ KAMERALISTYKI POLSKIEJ

07/05/2018 19:00

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

Wykonawcy: stu­denc­kie zespo­ły kame­ral­ne

W pro­gra­mie: Tadeusz Baird, Krzysztof Meyer, Andrzej Panufnik, Krzysztof Penderecki, Marek Stachowski, Aleksander Tansman

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

KONCERT KAMERALNY

09/05/2018 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Janusz Wawrowski — skrzyp­ce
 • Jakub Dubik — wio­lon­cze­la
 • Grzegorz Skrobiński — for­te­pian

W pro­gra­mie m.in.:

 • Mieczysław Weinberg – Sonatina na skrzyp­ce i for­te­pian
 • Andrzej Panufnik – Trio for­te­pia­no­we
 • Ludomir Różycki – Rapsodia op. 33 na trio for­te­pia­no­we

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

 

CHÓRY ABSOLWENTÓW DYRYGENTURY CHÓRALNEJ

13/05/2018 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Wykonawcy:

 • Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Daniel Synowiec — dyry­gent
 • Chór VRC,  Joanna Maluga — dyry­gent

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

MUZYKA POLSKA MNIEJ ZNANA
Mieczysław Wajnberg, Artur Malawski

14/05/2018 19:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Wykonawcy: stu­den­ci klas kame­ral­nych i klas for­te­pia­nu

W pro­gra­mie:

 • Mieczysław Wajnberg – Trio for­te­pia­no­we op. 24
 • Artur Malawski – utwo­ry na for­te­pian i skrzyp­ce oraz pie­śni

Opieka arty­stycz­na: as. Bartosz Bednarczyk

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

BIGBANDOWE TO I OWO

16/05/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Soliści – stu­den­ci Specjalności Musical UMFC
 • Chopin University Big Band
 • Piotr Kostrzewa — pro­wa­dze­nie, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie: dla każ­de­go coś miłe­go

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

 

retroNoc Muzeów w UMFC

19/05/2018 19:00

Wstęp wol­ny

 

MULTIMEDIALNA MAJÓWKA

20/05/2018 17:00

Koncert Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej

W pro­gra­mie: pokaz prac stu­den­tów, peda­go­gów i zapro­szo­nych gości Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC
Współpraca: as. Andrzej Kopeć

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

NAJPIĘKNIEJSZE DZIEŁA LITERATURY WOKALNEJ

21/05/2018 19:00

Koncert Studium Pieśni

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska, prof. dr hab. Robert Cieśla, ad. dr Beata Szebesczyk

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

PIAZZOLLA NIGHT

23/05/2018 19:00

Zakończenie sezonu artystycznego 2017/2018
MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Klaudiusz Baran — ban­do­ne­on
 • Leszek Potasiński — gita­ra elek­trycz­na
 • Mario Hossen — skrzyp­ce
 • Jurek Dybał — kon­tra­bas
 • Łukasz Chrzęszczyk — for­te­pian

W pro­gra­mie: Astor Piazzolla

 • Las Estaciones: Verano Porteño, Otoño Porteño, Invierno Porteño, Primavera Porteña, La Serie del Ángel: Introducción al ángel, Milonga del ángel, Muerte del ángel, Resurrección del ángel, Concierto para quin­te­to

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

 

JAZZ
Prezentacja studentów Specjalności Jazz & World music UMFC

24/05/2018 19:00

W pro­gra­mie: stan­dar­dy oraz kom­po­zy­cje wła­sne

Opieka arty­stycz­na: dr Piotr Kostrzewa

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC
Specjalności: Pedagogika Baletowa oraz Choreografia i Teoria Tańca

28/05/2018 19:00

Spektakl w wyko­na­niu uczniów ogól­no­kształ­cą­cych szkół bale­to­wych, stu­den­tów spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca oraz zapro­szo­nych gości

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska, dr hab. Zofia Rudnicka

Organizator: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Współorganizator: Teatr Wielki — Opera Narodowa

Scena Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej, Plac Teatralny 1
Bilety na spek­takl (15 zł) zosta­ną udo­stęp­nio­ne do sprze­da­ży w dniu 15 maja 2018 w Chopin University Press