Sezon koncertowy 2017/2018 - Kwiecień 2018

Kwiecień 2018
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

DWADZIEŚCIA PARĘ…
Mówią, że to najlepszy w życiu czas

04/04/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Soliści – Justyna Bojczuk, Klaudia Duda, Marta Skrzypczyńska, Martyna Temporowicz, Michał Dudkowski, Karol Jankiewicz, Mikołaj Sierociuk, Mateusz Stoczkowski
 • Realizatorzy:
  • Olga Czyżykiewicz — reży­se­ria
  • Katarzyna Borowska — tłu­ma­cze­nia tek­stów pio­se­nek
  • Marcin Wortmann — przy­go­to­wa­nie wokal­ne
  • María Márquez Torres — for­te­pian
  • Tomasz Filipiak — reży­se­ria świa­teł
  • Jakub Lubowicz, Tomasz Krezymon — kon­sul­ta­cje muzycz­ne

W pro­gra­mie: spek­takl w opar­ciu o pio­sen­ki auto­rów współ­cze­sne­go teatru muzycz­ne­go: Kerrigan & Lowdermilk, Pasek & Paul, Salzman & Cunningam

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz

 

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
Aleksandra Chmielewska, Marcin Jachim, Bartosz Kowalski, Marcin Marchewka, Krzysztof Ratajski, Weronika Ratusińska-Zamuszko, Jacek Sienkiewicz, Maciej Sułecki

08/04/2018 17:00

W pro­gra­mie:

 • Jacek Sienkiewicz – *nowy utwór* na orkie­strę smycz­ko­wą
 • Aleksandra Chmielewska – Trio ele­gia­co na róg, skrzyp­ce i for­te­pian (2016)
 • Marcin Marchewka – Krzew cier­nio­wy na obój solo (2015/2016)
 • Bartosz Kowalski – Arpitiuda na har­fę solo (2016)
 • Krzysztof Ratajski – Octet for diplo­mats na flet, klar­net, róg, trąb­kę, for­te­pian, skrzyp­ce, altów­kę i wio­lon­cze­lę (2015)
 • Maciej Sułecki – My River runs to Thee na orkie­strę sym­fo­nicz­ną (2017)
 • Weronika Ratusińska-Zamuszko – Polski kwin­tet for­te­pia­no­wy (2017)
 • Marcin Jachim — Fantazmaty na orkie­strę smycz­ko­wą i per­ku­sję (2013/14)

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Ignacy Zalewski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

PRZY DŹWIĘKACH HARFY…

09/04/2018 19:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Program i wyko­naw­cy:

 • Bartosz Kowalski – Arpitiuda
  wyk. Ewa Bemowska — har­fa
 • Emilio Pujol — Suita magi­ca
  wyk. Alina Łapińska — har­fa, Daniel Peszko – gita­ra
 • Gabriel Fauré – Impromptu
  wyk. Julia Łopuszyńska — har­fa
 • Claude Debussy — Sonata na flet, altów­kę i har­fę cz. II i III
  wyk. Aleksandra Traczyńska — har­fa, Natalia Magdziarz — flet, Jan Czyżewski – altów­ka
 • Marcel Tournier — Feerie w wer­sji na har­fę i kwin­tet smycz­ko­wy
  wyk. Jakub Grott, Konrad Witkowski, Gustaw Klubczewski, Piotr Rościszewski, Mateusz Wadowski
 • Gabriel Fauré — Une cha­te­la­ine en sa tour…
  wyk. Aleksandra Traczyńska — har­fa
 • Arvo Pärt — Fratres
  wyk. Sara Rosłon — har­fa, Daria Grzegorz — wio­lon­cze­la
 • Reinhold Glière — Impromptu
  wyk. Sara Rosłon — har­fa
 • Claude Debussy – Danses
  wyk. Alina Łapińska — har­fa, kwin­tet smycz­ko­wy: Jakub Grott, Konrad Witkowski, Gustaw Klubczewski, Piotr Rościszewski, Mateusz Wadowski

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Zuzanna Elster

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

BACH STORIES

11/04/2018 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Marcin Zdunik — wio­lon­cze­la
 • Aleksander Dębicz — for­te­pian

W pro­gra­mie: trans­kryp­cje utwo­rów Johanna Sebastiana Bacha autor­stwa wyko­naw­ców

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

Koncert z cyklu FORTEPIANOWE MOZAIKI

12/04/2018 19:00

Wykonawcy: pia­ni­ści z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Organizator: Koło Pianistów UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

W KRĘGU MUZYKI FRANÇOIS COUPERINA
w 350. rocznicę urodzin Kompozytora

15/04/2018 17:00

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Wykonawcy: stu­den­ci i dok­to­ran­ci klas kla­we­sy­nu

Koordynator: as. Krzysztof Garstka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

TWÓRCZOŚĆ SŁAWNYCH WIRTUOZÓW
Edward Wolff, Karol Tausig, Aleksander Michałowski, Józef Wieniawski

16/04/2018 19:00

Koncert Katedry Fortepianu z cyklu POLSKA MUZYKA FORTEPIANOWA

Wykonawcy: stu­den­ci Katedry Fortepianu

Opieka arty­stycz­na: prof. Maria Szraiber

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW

18/04/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Soliści – tego­rocz­ni dyplo­man­ci UMFC
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • Marek Wroniszewski — dyry­gent

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
Jubileusz 45-lecia istnienia Specjalności Pedagogika Baletowa

22/04/2018 17:00

Koncert Kierunku Taniec

Wykonawcy: arty­ści bale­tu, tan­ce­rze, stu­den­ci kie­run­ku Taniec oraz ucznio­wie szkół bale­to­wych

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Zofia Rudnicka
Kierownik pro­jek­tu: ad. dr Klaudia Carlos-Machej

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

EUGÈNE YSAŸE – 6 SONAT NA SKRZYPCE SOLO

23/04/2018 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy: stu­den­ci klas skrzy­piec UMFC

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Andrzej Gębski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

KONCERT MUZYKI DAWNEJ
na zakończenie Seminarium „Współczesny barok – czy instrumenty dawne są niezbędne do wykonawstwa historycznie poinformowanego?”

25/04/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Tytus Wojnowicz — obój
 • Paweł Gusnar — sak­so­fon
 • Klaudiusz Baran — akor­de­on
 • Tomasz Ślusarczyk — trąb­ka
 • Lilianna Stawarz — kla­we­syn
 • Jakub Jakowicz — skrzyp­ce
 • Grzegorz Lalek — skrzyp­ce

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Seminarium „Współczesny barok – czy instru­men­ty daw­ne są nie­zbęd­ne do wyko­naw­stwa histo­rycz­nie poin­for­mo­wa­ne­go?”, 22–24.04.2018
Organizator semi­na­rium – Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej
Kierownik: dr hab. Lilianna Stawarz, prof. UMFC

BACH I JEGO ODKRYWCA

29/04/2018 17:00

Wykonawcy:

 • Soliści – stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
 • Chór Mieszany UMFC
 • Chór Kameralny UMFC
 • Jakub Hutek — dyry­gent
 • Krzysztof Kusiel-Moroz — dyry­gent
 • Adam Kowalski — pozy­tyw, orga­ny

W pro­gra­mie:

 • Johann Sebastian Bach – mote­ty:
  Komm, Jesu, komm BWV 229 na dwa chó­ry mie­sza­ne
  Der Geist hilft BWV 226 na dwa chó­ry mie­sza­ne
  Jesu, meine Freude BWV 227 na chór mie­sza­ny
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy — kom­po­zy­cje reli­gij­ne:
  3 geistli­che Lieder MWV B 33 na alt solo, chór i orga­ny
  Hymne „Hör mein Bitten, Herr” MWV 49 na sopran solo, chór i orga­ny
  Warum toben die Heiden op. 78 nr 1 MWV B 41 na 2 chó­ry mie­sza­ne
  Offertorium „Ave Maria” op. 23 nr 2 MWV B 19 na soli­stów, 8-gło­so­wy chór mie­sza­ny i orga­ny

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu