Sezon koncertowy 2017/2018 - Marzec 2018

KONCERT PASYJNY

28/03/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

  • peda­go­dzy, stu­den­ci UMFC oraz zapro­sze­ni Goście przy współ­udzia­le Pracowni Multimediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Joanna Freszel, Paulina Tuzińska, Halina Dubitskaja — sopran
  • Debora Kramarek — skrzyp­ce baro­ko­we
  • Karolina Koślacz, Marcin Zalewski, Paweł Zalewski, Piotr Zalewski — vio­la da gam­ba
  • Karolina Pływaczewska, Karolina Szewczykowska — wio­lon­cze­la baro­ko­wa
  • Lilianna Stawarz — kla­we­syn, pozy­tyw

W pro­gra­mie:

  • François Couperin „Le Grand” – Leçons de ténèbres pour le mer­cre­di saint
  • Marc-Antoine Charpentier – Pour un repo­so­ir H. 508, Concert pour quatre par­ties de vio­les H. 545

Opieka arty­stycz­na: Piotr Welk (mul­ti­me­dia), prof. dr hab. Jadwiga Rappe, dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC, dr hab. Anna Radziejewska, prof. UMFC, mgr Tomasz Pokrzywiński, prof. dr hab. Lilianna Stawarz (kie­row­nic­two muzycz­ne)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż