Sezon koncertowy 2017/2018 - Marzec 2018

KONCERT PASYJNY

28/03/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • peda­go­dzy, dok­to­ran­ci i stu­den­ci UMFC przy współ­udzia­le Pracowni Multimediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Joanna Freszel, Paulina Tuzińska — sopran
 • Tomasz Pokrzywiński — wio­lon­cze­la
 • Lilianna Stawarz — kla­we­syn, pozy­tyw
 • Orkiestra Historyczna Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej
 • Lilianna Stawarz — kie­row­nic­two muzycz­ne
 • Tancerze – stu­den­ci Kierunku Taniec
 • Jacek Przybyłowicz — cho­re­ogra­fia
 • Piotr Welk — mul­ti­me­dia

W pro­gra­mie:

 • François Couperin – Leçons de ténèbres na 2 sopra­ny i bas­so con­ti­nuo
 • Marc-Antoine Charpentier – Symphonies pour un repo­so­ir H. 515 na orkie­strę, Concert pour quatre par­ties de vio­les H. 545, Pour un repo­so­ir H. 508 na orkie­strę

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł