Sezon koncertowy 2017/2018 - Marzec 2018

CLAUDE DEBUSSY
Koncert w 100. rocznicę śmierci kompozytora

26/03/2018 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy:

  • stu­den­ci i peda­go­dzy UMFC
  • Zespół Instrumentalny Katedry Instrumentów Dętych
  • Przemysław Marcyniak — dyry­gent

W pro­gra­mie:

  • Claude Debussy — Syrinx na flet solo, Rapsodia na klar­net i for­te­pian, Sonata na flet, altów­kę i har­fę, Preludium do „Popołudnia Fauna” w wer­sji na flet i for­te­pian (opr. Gustav Samazeulih),
    Dziewczyna o wło­sach jak len (opr. David Sabourin), Światło księ­ży­ca w wer­sji na kwin­tet dęty bla­sza­ny (opr. Keith D. Snell), Rapsodia na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian, Mała suita w wer­sji na kwin­tet dęty (opr. Gordon Davies)
  • Igor Strawiński — Symfonie instru­men­tów dętych (Im memo­riam C. Debussy) w wer­sji zre­wi­do­wa­nej z 1947 roku

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra