Sezon koncertowy 2017/2018 - Marzec 2018

NIEDZIELA FILMOWA
Projekcje filmów i etiud filmowych udźwiękowionych przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

18/03/2018 16:00

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela

Audytorium im. Karola Szymanowskiego
Wstęp wol­ny

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

WYŚPIEWANE PTAKI II
Następcy Stanisława Moniuszki do Karola Szymanowskiego

18/03/2018 17:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy: stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz stu­den­ci Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jadwiga Rappé

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program

17 mar­ca 2018, g. 11:00, Audytorium im. Karola Szymanowskiego, wykład prof. dr hab. Sławomiry Żerańskiej-Kominek pt. Ptaki w pie­śniach kom­po­zy­to­rów pol­skich na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku

 

ALESSANDRO STRADELLA – IL TRESPOLO TUTORE
Pierwsze polskie wznowienie od premiery w 1679 roku

09/03/2018 19:00 10/03/2018 19:00 13/03/2018 19:00 14/03/2018 19:00 16/03/2018 19:00 17/03/2018 19:00 18/03/2018 19:00

Spektakl operowy Instytutu Opery AT zrealizowany przy współpracy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademii Teatralnej w Warszawie

Wykonawcy:

  • Orkiestra Historyczna Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej UMFC
  • Andrea De Carlo — dyry­gent (Conservatorio Statale di Musica Alessandro Casella, Akwila)
  • Paweł Paszta — reży­se­ria

Pomysłodawca, opie­ka arty­stycz­na: dr hab. Artur Stefanowicz
Opieka reży­ser­ska: prof. dr Ryszard Peryt
Opieka sce­no­gra­ficz­na: dr hab. Paweł Dobrzycki, prof. ASP
Opieka muzycz­na: dr hab. Artur Stefanowicz; prof. dr hab. Lilianna Stawarz; dr hab. Anna Radziejewska, prof. UMFC; mgr Krzysztof Garstka

Teatr Collegium Nobilium, ul. Miodowa 22/24
Bilety dostęp­ne w kasach Teatru Collegium Nobilium, 22/ 635 99 39, www.bilety.at.edu.pl

Afisz
Plakat