Sezon koncertowy 2017/2018 - Marzec 2018

TYLKO SMYCZKI!
Sinfonia Varsovia w wersji kameralnej

11/03/2018 17:00

Wykonawcy:

  • Kwintet smycz­ko­wy SINFONIA VARSOVIA: Anna Maria Staśkiewicz — skrzyp­ce, Kamil Staniczek — skrzyp­ce, Katarzyna Budnik-Gałązka — altów­ka, Marcel Markowski — wio­lon­cze­la, Michał Sobuś — kon­tra­bas
  • Anna Maria Staśkiewicz — skrzyp­ce
  • SINFONIA VARSOVIA

W pro­gra­mie:

  • Dmitrij Szostakowicz – VIII kwar­tet smycz­ko­wy c‑moll op. 110 w wer­sji na kwin­tet smycz­ko­wy
  • Krzysztof Penderecki – Quintetto per archi – autor­skie opra­co­wa­nie III Kwartetu smycz­ko­we­go „Kartki z nie­na­pi­sa­ne­go dzien­ni­ka” na kwin­tet smycz­ko­wy
  • Recomposed by Max Richter: Antonio Vivaldi – Cztery pory roku na skrzyp­ce, orkie­strę smycz­ko­wą, har­fę i kla­we­syn

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż