Sezon koncertowy 2017/2018 - Marzec 2018

ALESSANDRO STRADELLA – IL TRESPOLO TUTORE
Pierwsze polskie wznowienie od premiery w 1679 roku

09/03/2018 19:00 10/03/2018 19:00 13/03/2018 19:00 14/03/2018 19:00 16/03/2018 19:00 17/03/2018 19:00 18/03/2018 19:00

Spektakl operowy Instytutu Opery AT zrealizowany przy współpracy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademii Teatralnej w Warszawie

Wykonawcy:

  • Orkiestra Historyczna Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej UMFC
  • Andrea De Carlo — dyry­gent (Conservatorio Statale di Musica Alessandro Casella, Akwila)
  • Paweł Paszta — reży­se­ria

Pomysłodawca, opie­ka arty­stycz­na: dr hab. Artur Stefanowicz
Opieka reży­ser­ska: prof. dr Ryszard Peryt
Opieka sce­no­gra­ficz­na: dr hab. Paweł Dobrzycki, prof. ASP
Opieka muzycz­na: dr hab. Artur Stefanowicz; prof. dr hab. Lilianna Stawarz; dr hab. Anna Radziejewska, prof. UMFC; mgr Krzysztof Garstka

Teatr Collegium Nobilium, ul. Miodowa 22/24
Bilety dostęp­ne w kasach Teatru Collegium Nobilium, 22/ 635 99 39, www.bilety.at.edu.pl

Afisz
Plakat