Sezon koncertowy 2017/2018 - Luty 2018

GDYBY 1000 KLARNETÓW…
Koncert poświęcony pamięci Profesorów Ludwika Kurkiewicza i Ryszarda Sztajerwalda

25/02/2018 17:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy:

 • Adrian Janda — klar­net
 • TRIO KLARNETOWE: Helena Baran, Antoni Grajewski, Leon Łunkiewicz  — ucznio­wie ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie
 • KWINTET KLARNETOWY: Mateusz Zieliński, Dariusz Patrykus, Aleksandra Skierska, Katarzyna Ogorzałek, Michał Szlaga — ucznio­wie ZPSM im. F. Chopina w Warszawie
 • Szymon Parulski — klar­net, uczeń PSM I i II st. im. K. Szymanowskiego w Płocku
 • TRIO KLARNETOWE: Jan Tomaszuk, Władysław Lech, Krzysztof Galbarczyk — ucznio­wie ZPSM im. G. Bacewicz w Warszawie
 • WIELOPOKOLENIOWY SEKSTET KLARNETOWY: Adrian Janda, Grzegorz Wołczański, Maurycy Hartman, Jan Tomaszuk — klar­ne­ty, Mirosław Pokrzywiński — base­thorn,  Krystyna Sakowska — klar­net baso­wy
 • Piotr Zawadzki — klar­net, Grzegorz Wołczański — klar­net, Krzysztof Grzybowski — klar­net
 • Henryk Miśkiewicz — sak­so­fon sopra­no­wy i alto­wy
 • Warszawska Orkiestra Klarnetowa
 • Mirosław Pokrzywiński — pro­wa­dze­nie
 • Elżbieta Gajewska, Romuald Gołębiowski, Dorota Boruch-Żołnacz — wspo­mnie­nie o Mistrzach

W pro­gra­mie m.in.: N. Resanovic, J. Kolasiński, L. van Beethoven, Z. Abreu, G. Miluccio, P. Czajkowski, L. Bernstein, G. Gershwin, C. M. von Weber, A. Ponchielli, G. Gershwin / A. Jagodziński, H. Miśkiewicz, J. Zawinul / A. Jagodziński

Pomysłodawca i kie­row­nik arty­stycz­ny: Mirosław Pokrzywiński

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż